top of page

Kế hoạch chiến lược SMLC

Năm tài chính 2023-2026

Tầm nhìn

Mở rộng mục vụ chữa bệnh của Chúa Giêsu Kitô đến vùng nông thôn Đông Tennessee bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, nhân ái cho toàn bộ con người dựa trên các giá trị Công giáo.

clinic from ramp_edited.jpg
Group photo Gatlinburg.jpg
Group photo Gatlinburg.jpg

Nhiệm vụ

Tiếp tục di sản của Sisters of Mercy bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc chính để cải thiện cuộc sống của những người không được chăm sóc y tế ở các vùng nông thôn của Đông Tennessee thông qua các phòng khám, tình nguyện viên và quan hệ đối tác của chúng tôi.

Chúng ta làm gì

Phòng khám St. Mary's Legacy (SMLC) cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện cho những người chưa được phục vụ về mặt y tế và kết nối bệnh nhân với dịch vụ chăm sóc nâng cao thông qua các đối tác của mình. 

giá trị

Mục tiêu chiến lược

Lòng trắc ẩn – “Tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc chúng tôi.” Chúng ta mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô đến cho những người chúng ta gặp gỡ.

Nhân phẩm và Sự tôn trọng – Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc và thực hành phù hợp với phẩm giá bẩm sinh của những người chúng tôi phục vụ.

Xuất sắc trong Chăm sóc và Hoạt động – Chúng tôi tập trung vào bệnh nhân; điều này thúc đẩy chúng tôi cải tiến liên tục và quản lý tốt các nguồn lực của chúng tôi.

Thúc đẩy tình nguyện – Tình nguyện viên là trung tâm của sứ mệnh của chúng tôi và biến nó thành hiện thực.

Quan hệ đối tác - Chúng tôi xây dựng một cộng đồng hỗ trợ bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác.

Giáo dục – Chúng tôi tham gia vào giáo dục vì lợi ích của bệnh nhân, tình nguyện viên và cộng đồng của chúng tôi.

1.  DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN
      Phát triển các tình nguyện viên của chúng tôi

Giai đoạn I

 • Xây dựng sổ tay tình nguyện

 • Chuẩn bị một phân tích khoảng cách tình nguyện

 • Xác định vai trò và thuê Điều phối viên tình nguyện

  • Xác định các điểm liên hệ cụ thể theo vị trí để hỗ trợ điều phối các chuyến thăm trang web

  • Các cá nhân nên tiếp cận với cộng đồng chủ nhà

Giai đoạn II

 • Tuyển dụng tình nguyện viên có mục tiêu dựa trên phân tích khoảng trống

 • Phát triển các công cụ tuyển dụng tương tác

 • Quản lý vòng đời tình nguyện viên: chính thức hóa quy trình giới thiệu tình nguyện viên, đào tạo và theo dõi

giai đoạn III

 • Phát triển các chương trình bồi dưỡng/giáo dục liên tục cho các tình nguyện viên hiện tại

 • Tiếp tục tuyển tình nguyện viên mới và công nhận sự đóng góp của các tình nguyện viên SMLC hiện tại

2.  ĐỐI TÁC
     Phát triển quan hệ đối tác và tiếp cận cộng đồng

Giai đoạn I

 • Phát triển và thử nghiệm một mô hình để phát triển quan hệ đối tác và tiếp cận cộng đồng 

 • Xác định vai trò và thuê Điều phối viên Tiếp cận Cộng đồng

Giai đoạn II

 • Nhân rộng mô hình Giai đoạn I tại các địa điểm khác

giai đoạn III

 • Đánh giá tiến độ và liên tục cải tiến mô hình hợp tác


3.  QUẢN LÝ
      Phát triển các mối quan hệ để tài trợ và nuôi dưỡng Phòng khám của chúng tôi cũng như các cộng đồng của Phòng khám

Giai đoạn I

 • Xác định (các) mô hình hoạt động của SMLC và phát triển một mô hình tài trợ để hỗ trợ nó, bao gồm sự kết hợp có mục tiêu của các đề xuất, trợ cấp, gây quỹ, cơ hội tham gia của cộng đồng và đóng góp của Giáo phận

 • Điểm chuẩn các tổ chức khác và các phương pháp hay nhất

 • Ghi lại các quan hệ đối tác cộng đồng để cung cấp thông tin về mô hình quản lý và xây dựng dựa trên các kết nối đã thiết lập

Giai đoạn II

 • Triển khai mô hình quản lý

giai đoạn III

 • Đánh giá và cải thiện mô hình quản lý

4.  CHĂM SÓC XUẤT SẮC
      Tăng cường bề rộng và chất lượng chăm sóc

Giai đoạn I

 • Xác định vai trò và thuê một Huấn luyện viên Sức khỏe Bệnh nhân

 • Xác định và giải quyết các lỗ hổng trong chăm sóc bệnh nhân bằng cách xây dựng các thước đo chất lượng phù hợp để theo dõi các lỗ hổng này

 • Sử dụng dữ liệu từ đánh giá nhu cầu toàn diện để xây dựng quan hệ đối tác cụ thể tại địa điểm để tiếp cận bệnh nhân

 • Thiết lập đánh giá nhu cầu của cộng đồng như là một phần của quá trình lựa chọn địa điểm của chúng tôi

 • Tăng số lượng bệnh nhân và các cơ sở dịch vụ

 • Tiếp tục tập trung vào giáo dục thường xuyên và cải tiến cho các nhà cung cấp SMLC

Giai đoạn II

 • Xây dựng trên nền tảng học hỏi và thành công từ Giai đoạn I

giai đoạn III

 • Đánh giá và cải tiến quy trình

5.  VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI
      Quản lý tài nguyên của chúng tôi để hình thành một nền tảng kiên cường và linh hoạt mở rộng quy mô
      đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và kế hoạch chiến lược của chúng tôi

Giai đoạn I

 • Sự tham gia của các bên liên quan

  • Xây dựng Kế hoạch truyền thông cho từng đối tượng liên quan

  • Triển khai kế hoạch truyền thông và thiết lập lịch truyền thông

 • Mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc

  • Đánh giá các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc để xác định mô hình tiết kiệm chi phí phù hợp nhất cho từng nhóm dân số địa phương của chúng tôi được phục vụ

 • Giảm chi phí chăm sóc cho mỗi bệnh nhân bằng cách tăng số lượng bệnh nhân

 • Cơ sở hạ tầng: Xe cộ, Cơ sở vật chất, Nhà cung cấp, Thiết bị & Vật tư

  • Mở rộng nhà kho:  cung cấp không gian cho Telehealth và không gian văn phòng cho tình nguyện viên và nhân viên làm việc

 • Ứng dụng chiến lược của công nghệ

  • Tiếp tục xây dựng Kế hoạch Công nghệ Chiến lược làm lộ trình chuyển đổi số cho hoạt động của SMLC

  • Tiếp tục triển khai, tích hợp và mở rộng việc sử dụng công nghệ

 • Số liệu quản lý / Chỉ số hiệu suất chính (KPI) – xác định và triển khai KPI và quản lý chúng

 • Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ (GRC)

  • Xác định các quy trình và thủ tục để giúp SMLC đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình, giải quyết sự không chắc chắn và hành động với các hoạt động an toàn và chính trực

Giai đoạn II

 • Thực hiện và liên tục cải tiến hoạt động để mang lại sự xuất sắc

giai đoạn III

 • Sử dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu suất so với Kế hoạch chiến lược và thực hiện các điều chỉnh khóa học khi cần thiết

Nhấn vào đây để xem toàn bộ Kế hoạch Chiến lược SMLC
bottom of page