top of page
IMG_4302.JPG

Tham gia với chúng tôi

Phòng khám của chúng tôi không thể hoạt động nếu không có những tình nguyện viên tốt bụng và chăm chỉ của chúng tôi.  Điền vào Đơn đăng ký Tình nguyện viên, hoàn thành Khóa đào tạo về Môi trường An toàn và lên lịch Định hướng Tình nguyện viên để tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên đáng kinh ngạc của chúng tôi!

hình thức tình nguyện

Sky
Sky

Tình nguyện viên SMLC

"[Sức mạnh lớn nhất của SMLC là] Đoàn kết! Tất cả chúng ta làm việc cùng nhau như một Nhóm. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm nền tảng y tế khác nhau và/hoặc chưa có kinh nghiệm nào. Chúng ta tập trung vào một điều chính... Sức khỏe của bệnh nhân... Các bệnh nhân yêu thích Phòng khám của chúng tôi và tự hào được chăm sóc y tế của chúng tôi." 

bottom of page