top of page

Cập nhật Phòng khám Legacy của St. Mary đối với COVID-19

Xem xét tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta liên quan đến COVID-19, chúng tôi muốn tiếp cận với mọi người. Vui lòng biết rằng chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, tình nguyện viên và nhân viên của chúng tôi. Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang chăm sóc cho bệnh nhân của mình. Tuy nhiên, để bảo vệ tất cả mọi người, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi.

  1.  Cuộc hẹn của bạn có thể trực tiếp, cuộc hẹn chỉ lấy thuốc hoặc cuộc hẹn qua điện thoại. Chúng tôi sẽ cho bạn biết loại cuộc hẹn của bạn. 

  2.  Trước cuộc hẹn, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn bị sốt, ho, khó thở hoặc đã đi ra ngoài khu vực. 

  3. Nếu bạn có một cuộc hẹn gặp trực tiếp, vui lòng đợi trong xe của bạn, một nhân viên của SMLC sẽ chào đón bạn tại xe của bạn.

  4. Chỉ bệnh nhân được phép vào phòng khám. Nếu bạn không phải là bệnh nhân, chúng tôi yêu cầu bạn đợi trong xe của mình.

  5. Chúng tôi yêu cầu mọi người thực hành vệ sinh tốt bằng cách sử dụng chất khử trùng tay khi vào phòng khám. 

  6. Khi bệnh nhân đăng ký cuộc hẹn, họ sẽ được hỏi một loạt câu hỏi liên quan đến sức khỏe hiện tại và việc đi lại. 

Chúng tôi vô cùng biết ơn về cơ hội được chăm sóc cho bệnh nhân của chúng tôi và tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi vì sự hỗ trợ liên tục của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người và chúng tôi khuyến khích mọi người vui lòng gọi cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

bottom of page