top of page

TÌNH NGUYỆN VIÊN

CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN LÀM.

Volunteers Crab.jpg

LỊCH TRÌNH

bruce.jpeg

GIAO THỨC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Group photo Gatlinburg.jpg

CLINIC SCHEDULE

Tạo ảnh hưởng

Chúng tôi mời bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người không được phục vụ về mặt y tế ở Đông Tennessee bằng cách quyên góp cho Phòng khám Di sản của Saint Mary. Hỗ trợ của bạn cho phép chăm sóc chất lượng cho những người cần nó!

bottom of page