top of page

Chào mừng

Cho dù bạn không có bảo hiểm và quan tâm đến việc chăm sóc hay muốn tham gia nhóm của chúng tôi, chúng tôi rất mong được gặp bạn!

1.jpg

Người bệnh

phòng khám từ đoạn đường nối (3)_edited.jpg

tình nguyện viên

Tình Nguyện Viên 21.jpg

nhà tài trợ

bottom of page