top of page

trở thành một bệnh nhân

Ginger- Bệnh nhân SMLC

"Tôi sẽ không ở bên để chứng kiến cháu lớn lên" - Ginger Holland chia sẻ cách Phòng khám St. Mary's Legacy đã giúp bà lấy lại sức khỏe để bà có thể "ở đây vì cháu" và chứng kiến cháu trai của mình "lớn lên"._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Emily- SMLC Patient

“For the first time in well over a year I can actually use my feet. Now that I can walk, I can find a job and then you know maybe I get the medical insurance.” “The people here are just so welcoming and warm hearted.” You "go away feeling that you're really cared for. - Emily
bottom of page