top of page

Bạn có đủ tiêu chuẩn để được chăm sóc tại SMLC không?
 

Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là bệnh nhân của chúng tôi không có bảo hiểm. 

Chào mừng bệnh nhân

Tại Phòng khám St. Mary's Legacy, chúng tôi tin rằng mọi người nên được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hàng đầu cho những người ở Đông Tennessee mà không có bảo hiểm. 

Bác sĩ nắm tay bệnh nhân

chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện cho những người không được phục vụ về mặt y tế và không có bảo hiểm cả tại các phòng khám trực tiếp của chúng tôi và thông qua Telehealth.

Kiểm tra tia X

Giới thiệu và quan hệ đối tác 

Chúng tôi giới thiệu đến Knoxville Area Project Access cho phép các dịch vụ đặc biệt như chụp CT, MRI và X-quang cho những bệnh nhân đủ điều kiện. Chúng tôi cũng hợp tác với các tổ chức, chẳng hạn như CHI Memorial và Lions Club, để sàng lọc bệnh mãn tính.

thuốc hàng ngày

Đơn thuốc và công việc trong phòng thí nghiệm

Chúng tôi viết đơn thuốc không gây nghiện, cung cấp thuốc dược phẩm cơ bản, công việc xét nghiệm, vật tư y tế khi cần và xét nghiệm tại điểm chăm sóc như đường huyết, phân tích nước tiểu và xét nghiệm mang thai. 

“For the first time in well over a year I can actually use my feet. Now that I can walk, I can find a job and then you know maybe I get the medical insurance.” “The people here are just so welcoming and warm hearted.” You "go away feeling that you're really cared for. - Emily

Patient Advocate

Phòng khám hoạt động theo HIPAA/Tiêu đề VI

Mary's Legacy không phân biệt đối xử hoặc loại trừ bất kỳ người nào tham gia vào các chương trình hoặc hoạt động của mình trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, bao gồm cả những người có Trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP), theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền của 1964.

The Clinic operates under the Ethical and Religious
Directives for Catholic Health Care Services

St. Mary’s Legacy Clinic provides high quality, compassionate health care of the whole person based on the values of the Roman Catholic Church.

 

Our provision of health care is guided by the Ethical and Religious Directives (ERDs). We respect the dignity of each human person and the integrity of the human body in our practice of healthcare. We are committed to the protection of life from conception until natural death.

bottom of page